آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت البرز دام دارو، در زمینه کنترل کیفیت بر محصولات تولیدی و مواد اولیه، به صورت دائم فعالیت داشته و از بخش میکروبیولوژی و شیمیایی و آنالیز دستگاهی تشکیل شده‌است.

خدمات پس از فروش

شرکت البرز دام دارو، با پشتوانه و بهره‌مندی از کارشناسان فنی، اقدام به مشاوره و راهنمایی پرورش‌دهندگان محترم می‌نماید.

خدمات و پشتیبانی فنی به پرورش‌دهندگان:

  • بازدید رایگان از واحد پرورش

  • ارائه برنامه تغذیه‌ای مناسب با گله

  • ارائه جیره اختصاصی و برنامه نوری

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز محصول