ارتباط با ما

مازندران- بابل- زرگرشهر- ناحیه صنعتی لاله آباد- خیابان بوستان- کارخانه خوراک البرز دان
47191-81836
011-44420406-9
بخش فروش دام : 09113135327
بخش فروش دارو و مکمل : 09111157174
alborz.babol51@gmail.com
Telegram
Instagram
WhatsApp